Ms. Anjali Singh
2019-2023 (B.Pharm)
Dr. Reddy's Laboratories

Mr. Aniket Bajpai
2019-2023 (B.Pharm)
GlaxoSmithKline (GSK) Pharmaceuticals Ltd.

Mr. Deepak Mishra
2021-2023 (M.Pharm. Pharmacology)
APCER Life Sciences

Ms. Shahiba Khatun
2019-2023 (B.Pharm)
Axa Parenterals Ltd.

Ms. Riya Pathak
2019-2023 (B.Pharm)
Dr. Reddy's Laboratories

Mr. Deepak Singh
2019-2023 (B.Pharm)
EUGIA (Aurobindo Pharma Pvt Ltd), Bhiwadi Alwar Rajasthan.

Mr. Ayush Singh
2018-2022 (B.Pharm)
Himalaya Wellness Company

Mr. Ariz Khan
2018-2022 (B.Pharm)
Himalaya Wellness Company

Ms. Guria Rani Singh
2018-2022 (B.Pharm)
IDS Infotech Ltd

Ms. Priti Mani
2018-2022 (B.Pharm)
IDS Infotech Ltd

Ms. Arshi Naaz
2018-2022 (B.Pharm)
BACFO Pharmaceuticals

Ms. Vidya Pandey
2018-2022 (B.Pharm)
BACFO Pharmaceuticals

Mr. Ravi Singh
2018-2022 (B.Pharm)
BACFO Pharmaceuticals (Production Dept)

Mr. Rishabh Anand
2018-2022 (B.Pharm)
BACFO Pharmaceuticals

Ms. Aayushi Singh
2018-2022 (B.Pharm)
Dr. Reddy's Laboratories

Mr. Anurag Pant
2018-2022 (B.Pharm)
AKUMS Drugs and Pharmaceuticals Ltd.

Mr. Satya Kumar
2018-2022 (B.Pharm)
AKUMS Drugs and Pharmaceuticals Ltd.

Mr. Arjun Mishra
2018-2022 (B.Pharm)
Web Cardio/Gadgeon System Inc.

Muskan Singh
2018-2022 (B.Pharm)
Dr. Reddy's Laboratories

Soumya Srivastava
2018-2022 (B.Pharm)
Dr. Reddy's Laboratories

Mantasha Asif
2018-2022 (B.Pharm)
Dr. Reddy's Laboratories

Trisha Kumari
2018-2022 (B.Pharm)
Dr. Reddy's Laboratories

Prachi Sahu
2018-2022 (B.Pharm)
Dr. Reddy's Laboratories

Aayushee Singh
2018-2022 (B.Pharm)
Dr. Reddy's Laboratories

Bushra Khatoon
2018-2022 (B.Pharm)
 IQVIA Fortune World’s Most Admired Company

Habiba Samreen
2018-2022 (B.Pharm)
 IQVIA Fortune World’s Most Admired Company

Tarannum Shamshad
2018-2022 (B.Pharm)
Indegene

Mr. Abhishek Srivastava
2013-2017 (B.Pharm)
Divine Heart Hospital

Mr. Ajitesh Verma
2013-2017 (B.Pharm)
Divine Heart Hospital

Mr. Anurag Tripathi
2013-2017 (B.Pharm)
JBCPL (Unique Pharmaceutical Laboratories)

Ms Nishita Singh
2013-2017 (B.Pharm)
Abbott India

Ms. Priyanka Srivastava
2013-2017 (B.Pharm)
GSK Consumer Healthcare Ltd.

Mr. Rahul Kushwaha
2013-2017 (B.Pharm)
Abbott India

Mr. Shubham Pandey
2013-2017 (B.Pharm)
Divine Heart Hospital

Mr. Vishal Deep Swarnkar
2017-2021(B.Pharm)
BYJUS (Think and Learn Pvt. Ltd.)

Ms. Naureen Ali
2017-2021(B.Pharm)
Flipkart

Ms. Sangam
2017-2021(B.Pharm)
Flipkart

Mr. Indrajeet Bhowmick
2017-2021(B.Pharm)
Alembic Pharmaceutical Ltd

Mr. Vaibhav Dixit
2017-2021(B.Pharm)
Alembic Pharmaceutical Ltd

Mr. Ishayu Seth
2017-2021(B.Pharm)
Alembic Pharmaceutical Ltd

Mr. Shivang Baijal
2017-2021(B.Pharm)
Alembic Pharmaceutical Ltd

Mr. Devesh Kumar Mishra
2019-2021 (M.Pharm. Pharmacology)
APCER Life Sciences, Ahemdabad

Mr. Shaik Shafiulla
2019-2021 (M.Pharm. Pharmacology)
Syneos Health

Ms. Aanchal Yadav
2017-2021(B.Pharm)
MacLeods Pharmaceutical

Ms. Ashwin Khan
2019-2021 (M.Pharm. Pharmacology)
Virchow Biotech

Mr. Abhishek Chaturvedi
2017-2021(B.Pharm)
Alkem Labs Ltd.

Ms. Shubhi Srivastava
2018-2022 (B.Pharm)
Vygon India Pvt. Ltd

Ms. Abha Chauhan
2018-2022 (B.Pharm)
Vygon India Pvt. Ltd

Mr. Arpit Tiwari
2018-2022 (B.Pharm)
Vygon India Pvt. Ltd

Mr. Vaibhav Awasthi
2018-2022 (B.Pharm)
Vygon India Pvt. Ltd

Mr. Arya Vardhan
2018-2022 (B.Pharm)
Decathlon Sports India

Mr. Kamyadeep Verma
2018-2022 (B.Pharm)
Lifecell International Pvt Ltd.